Psikolog Yrd. Doç. Dr. Sema Bengi GÜRKAN

Sema Bengi GÜRKAN

Eğitmen :Psikolog Yrd. Doç. Dr.

Empati Eğitim ve Danışmanlık’tan Eğitim Alan Bazı Kurum ve Kuruluşlar

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Sağlıkla İlgili Tutum Ölçeği Güvenirlik, Geçerlik Ön Çalışması, Gürkan S. B.Karadayı F. Ünal M. 33.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı, S, 145–152, 1–4 Ekim 1997, Antalya.
 2. Kontakt Granülomun Psikosomatik Yönü: Bir Olgu Sunumu, Gürkan S. B. , Diler R. S. , Aydoğan B. , Kıroğlu M, 33. Ulusal Psikiyatri Kongresi 1–4 Ekim 1997, Antalya, Bildiri Tam Metin Kitabı
 3. Ergenlerde Cinsel İşlev Bozukluklarına Yol Açan Etmenler ve Cinsel Mitlerin Araştırılması, Soylu M. L., Levent B. A. , Gürkan S. B,9.Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi, 23-30 Nisan 1999, Adana
 4. Uzmanlık Tezi “Aleksitiminin Psikiyatri ve Hipertansiyon Hastalarında ve Normal Popülasyonda Görülme Sıklığı ve Bunların Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerle İlişkisi”
 5. Doktora Tezi “ Adet Görme Durumuna ve Adetle İlgili Bilgi Düzeyine Göre Ergenlerin Ruhsal Sorunlarının İncelenmesi”
 6. Oyunlarla Öğrenmek, Psikodrama, Gürkan S. B., Akar R., Çocuk ve Aile Dergisi, 2002; 47:34-36.

Psikolog Yrd. Doç. Dr. Sema Bengi GÜRKAN

Sema BENGİ-GÜRKAN, Adana Anadolu Lisesi (1983), Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji (1989), Ç.Ü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalında Uzmanlık (1995), Ç.Ü. Psikolojik Danışma ve Rehberlik A.B.D.’nda Doktora (2002), eğitimlerini almıştır.
Empati Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Firmasının kurucusu ve sahibi olan Gürkan, 1992-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D.’da psikolog olarak çalışmıştır. 2002-2007 yıllarında SASA Avdansa ve 2011-2012 yıllarında Temsa Global A.Ş. fabrikalarında part-time kurum psikologu ve eğitim koçu olarak hizmet vermiştir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Yrd. Doçent Doktor olarak görev yaptı. Toros Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde Yrd. Doçent Doktor olarak hala görevine devam etmektedir. Psikolojik Hizmetler Derneğinin başkanı, Artı Özel Eğitim Derneği’nin de yönetim kurulu üyesidir.

İngilizce bilen Sema BENGİ-GÜRKAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D.’nda hizmet içi eğitimi, Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’nden “Psikodrama Eğitimi, Gestalt Cleveland Enstitüsü Eğitmeni Doç.Dr.Hanna Nita SCHERLER’den “Gestalt Terapi Eğitimi”, Yöret Vakfı’ndan “Etkili İletişim Becerileri Eğitimi ve Güvenli Davranış Eğitimi”, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nden “İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi”, EMDR Enstitüsü’nden “Eye Movement Desensitization and Reprocessing I.Düzey Eğitimi” NLP Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’den “NLP İle Duyarlılık Geliştirme Eğitimi”, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Tülay Üstündağ’dan “Yaratıcı Drama”,Yeditepe Üniversitesi’nden “Tıbbi Hipnoz”, Türk Psikologları Derneği’nden “Uygulamalı Temel Hipnoz I - II”, European & Middle Eastern Institute Of Hypnosis’den “Hypnosis Practitioner” Meteksan Sürücü Davranışı Geliştirme “Psikoteknik Eğitimi”, AAMET onaylı Omni Hipnoz Akademisi “EFT 1-2 Düzey Eğitimleri” ve Psikolojik Destek Derneği tarafından düzenlenen 100 saatlik “Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimlerini” almıştır.

Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Aleksitimi, Gürkan S. B, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996, 2: 99–103.
 2. Bilişsel Davranışçı Tedavi Yöntemleri, Gürkan S. B. , M. Ünal, Ç. Ü. Tıp Fakültesi Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 1997, 1 (6), 48–59
 3. Pratisyen Hekimlerde Tükenme Düzeyleri, Aslan. S. H., Ünal M., Aslan O., Gürkan S. B., Alparslan Z. N., Düşünen Adam; 1996; 9 (3); 53–57
 4. Psikiyatrik ve Psikosomatik Hastalıklarda Aleksitimi, Aslan. S. H., Gürkan S. B., Alparslan Z. N., Evlice Y. E., Nöropsikiyatri Arşivi, 1996; 33 (1), 13–18
 5. Üniversite Öğrencilerinde Aile Ortamındaki Stres Etkenleri ve Stresle Başa Çıkma Yolları, Aslan. S. H., Gürkan S. B., Alparslan Z. N. ve ark., Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 1997, 4, (2) 65–73
 6. İşe bağlı gerginlik ölçeğinin bir hemşire örnekleminde geçerlik ve güvenirliği, Aslan. S. H., Gürkan S. B., Girginer U. , Ünal M., Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi, 1996; 4(4): 276-283
 7. Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Anksiyete Düzeyleri, Aleksitimi ve Stresle Başaçıkma, Aslan. S. H., Alparslan Z. N., Gürkan S. B.ve ark., Nöropsikiyatri Arşivi, 34 (3);127-134.
 8. Hekimlerde Tükenme ve Cinsiyetle İlgili Etmenler, Aslan. S. H., Aslan O., Alparslan Z. N., Gürkan S. B., Ç. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 1997; 2; 132–13

Hakkımızda

Empati Psikolojik Danışma Merkezi, 2000 yılından bu yana bireysel terapi, aile-evlilik terapisi, cinsel terapi, çocuk-ergen psikoterapisi...

devamı..

Hizmetlerimiz

 • Şirketlere Danışmanlık Hiz.
 • Bireysel Terapi
 • Aile, Ergen, Çocuk Terapileri
 • Hipno Terapi
 • Eğitim Danışmanlığı
 • Online Terapi

İletişim

Gazipaşa Bul. Bahar Apt. NO:45 K:1 D:2 01120 Seyhan, ADANA / TÜRKİYE

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
#
Instagram
#
LinkedIn
#
Google+