ERDİNÇ ÇAĞLAYAN

Erdinç ÇAĞLAYAN

Dr. Psikolojik Danışman / Psikoterapist


Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü’nde 2009 yılında lisans eğitimini, 2015 yılında Tezli Yüksek Lisans eğitimini ve 2022 yılında Doktora eğitimini tamamladı.

2009 yılında tamamlamış olduğu Lisans eğitiminin ardından, bu güne dek psikolojik destek kapsamında hizmet veren Erdinç ÇAĞLAYAN, geçen süreçte Psikoloji alanında önemli eğitimlerden geçerek kendini geliştirme ve danışanlarına daha etkili yardımcı olabilme şansı yakalamıştır.

* 2011 - 2015 yılları arasında Almanya’ya bağlı Weinheim Enstitüsünden (If Weinheim Institut Für Systemische Ausbildung & Entwicklung) Dünya’nın en uzun ve en yoğun eğitimlerinden biri olan “Sistemik Psikoterapi Eğitimi”
* 2009 yılında Çukurova Üniversitesinden “Eğitsel Psikolojik Danışma Eğitimi”
* 2010 yılında Çukurova Üniversitesinden “Duygu Yönetimi Eğitimi”
* 2011-2012 yıllarında Sistemik Psikoterapi Enstitüsü tarafından “Aile Danışmanlığı Eğitimi”
* 2018 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsünden “EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşlemleme) Eğitimi”
* 2020 yılında Psikoloji İstanbul tarafından “Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi”
* 2021 yılında Marmara Üniversitesinden “Terapötik Kartlar Eğitimi”
* 2022 yılında Deha Gelişim Enstitüsünden “Kabul ve Kararlılık Terapisi – (ACT) Eğitimi”
* 2024 yılında Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi tarafından “Şema Terapi Eğitimi”

Almış olduğu eğitimlerin yansımasıyla Bireysel Psikoterapi hizmetinin yanı sıra Aile/Çift Terapistliği kapsamında, özellikle evlilik ve aile problemleri söz konusu olduğunda daha sık işe koşulan Sistemik müdahale yöntemleriyle çalışmakla birlikte; EMDR, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Oyun Terapisi yaklaşımlarını bütünleştirdiği eklektik bir anlayışla çalışmalarını sürdürmektedir.

Uzun süredir Adana’da Empati Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yetişkin, ergen ve çocuklara “Bireysel Psikoterapi”, çift ve aileleri ise “Aile, Evlilik - Çift Terapisi” hizmeti vermektedir.