HİZMETLERİMİZ

Bireysel Terapi

BİREYSEL DANIŞMA

Bireysel danışmanlık; kişinin kendini tanıması, bilişsel, duygusal, davranışsal zorlanmaların üstesinden gelmesi ve iyilik halinin sağlanması sürecinde kişiye profesyonel destek vermeyi amaçlayan bir hizmettir. Örneğin; depresyon, anksiyete, travma, yas, okb gibi birçok konu bireysel danışma bağlamında çalışılabilir.

Çift ve Aile Terapisi

ÇİFT VE AİLE DANIŞMANLIĞI

Evli ya da evli olmayan çiftlerin birbirini daha iyi anlaması ve karşılaşılan problemlerin çözümüne yardımcı olmayı amaçlayan bir danışma modelidir. Örneğin; uyuma ilişkin kaygılar, güven problemi, aldatma, cinsel yaşam… vb. konular birlikte belirlenen hedefler çerçevesinde işlenir.

Aile, Ergen ve Çocuk Terapisi

AİLE ,ERGEN VE ÇOCUK DANIŞMANLIĞI

Çocuğun ya da gencin problemini, aile ve yakın çevresi ile ilişkisi kapsamında çalışarak çözmeyi hedefleyen bir danışma modelidir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Çocuk ya da genç ile bilişsel, duygusal, davranışsal problemin danışma bağlamında birebir çalışıldığı bir hizmettir.

Grup Terapileri

GRUP DANIŞMANLIĞI

Psikoterapist tarafından yönetilen, 3-20 kişilik gruplara uygun kişilerin seçilmesiyle oluşturularak etkileşim üzerinden çalışılan bir yöntemdir. Çalışmanın amacı bireylerin kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, kendilerini değiştirme ve geliştirme fırsatı oluşturmalarıdır.

Online Terapi

ONLINE DANIŞMANLIK

E-danışma, telepraktis ya da online danışma olarak bilinen bu yöntem danışma hizmetinin internet üzerinden görüntülü olarak sağlanması anlamına gelmektedir.

Psikolojik Testler

PSİKOLOJİK TESTLER

Zeka Testleri

Dikkat Testleri

İlgi ve Yetenek Testleri

Kişilik Envanterleri

Services Badge

KURUMLARA YÖNELİK DANIŞMANLIK

21.yüzyılda milyonlarca insan endüstri örgütlerinde çalışmaktadır. Gücünü insan kaynağından alan kurumlar ile çalışanların etkileşimi, emeğe karşı ücret şeklinde basite indirgenemeyecek kadar karmaşık bir ilişkilenmedir. Bizler kurumun kültürü ve değerlerini temel alarak, psikoloji bilgimiz ve deneyimimizle ihtiyaca yönelik projeler tasarlayarak kurumun verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz.