ŞİRKETLERE YÖNELİK EĞİTİMLER

şirketlere yönelik eğitimler

ŞİRKET ÇALIŞANLARINA YÖNELİK KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

Çağımızda ortalama ömür uzadı ve bedensel anlamda daha sağlıklı yaşıyoruz. Bununla birlikte artan teknoloji ve toplumsal hızlı değişme günümüz insanlarının daha çok problemle karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır. İnsanlar artan bu sorunların bazılarıyla tek başlarına mücadele edebilirken, bazılarıyla ise edememektedirler.

Peki, bu mücadele edememe her zaman problemlerin çözümsüz olduğundan mı kaynaklanmaktadır? Cevap ‘HAYIR’, bazı problemler tam olarak analiz edilemediğinden veya doğru başa çıkma tekniklerinin bilinememesinden dolayı çözümsüz kalmaktadır. İşte bu çözümsüz kalan problemlerin çözümünde KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ (KGE), sorunların daha iyi analiz edilip, etkin çözümlerin bulunmasında size rehberlik edecektir.

KGE iş ve işyeri odaklı, bireye ve kuruma yönelik hizmetler bütününden oluşan bir program olarak düşünülmüştür. Günümüzde çalışan destek hizmetleri, bir personel gideri olmak yerine, geri dönüşü uluslararası akademik çalışmalarla kanıtlanmış bir "yatırım" olarak değerlendirilmektedir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri Neleri Kapsar?

• ŞİRKET ÇALIŞANLARI ile belirlenecek olan uygun gün ve saatlerde, eğitimler planlanır.
• Eğitimler esnasında çalışanlar; grupla kişisel gelişim ve danışmanlık desteği alırlar.
• Grup etkinliklerinden sonra sunum tekniğiyle bilgi aktarımı yapılır.
• Kişisel Gelişim Eğitim Programını yürüten psikolog tarafından gerekli durumlarda psikolojik test ve envanterlerin uygulanıp, istatistikî değerlendirilmeleri de yapılabilir.

Kişisel Gelişim Eğitim Yöntemi

Gruplarımız eğitim programı şeklinde adım adım uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Yaratıcı drama ve psikodrama’nın da kullanılacağı uygulamalarda hem farkındalık geliştirme hem de bilgilendirme yapma hedeflenmektedir. Yaşantısal eğitim çalışmalarıyla birlikte bilgi aktarımı içeren sunumların daha etkili ve kalıcı olduğu bulunmuştur.

Yönetime Periyodik Değerlendirme ve Raporlama

Şirketlere Yönelik Kişisel Gelişim Eğitimleri’ni (KGE) yürüten Empati Eğitim ve Danışmanlık firması, yönetiminize hizmetin kullanımı ile ilgili ayrıntılı raporlama yapar. Bu raporlama, çalışanların kimliklerini deşifre etmeyecek şekilde yapılır. Raporlamalarda uzman yorumlarına ve önerilere de yer verilir.