YAYINLARIMIZ

Aleksitimi
GÜRKAN FATMA SEMA, Yayın Yeri: Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1996 Ulusal Hakemli Alan endeksleri Özgün Makale

İNFERTİLİTE TEDAVİSİ ALAN KADINLARIN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
DERYA ETEMAN KAYA, FATMA SEMA BENGİ, Yayın Yeri: International Journal of Social Sciences Uluslararası Hakemli TR DİZİN Özgün Makale

A Study Of The Relationship Between Self-Compassion and Depression/Anxiety/Stress Levels of Hemodialysis Patients
FATMA SEMA BENGİ,KAMURAN ELBEYOĞLU, MÜNİR YALÇIN ORTAKALE (14.07.2017 -20 (BAP-FR-001;Revizyon Tarihi--------------;Revizyon No:00) 21.07.2017 ),
Yayın Yeri:International Conference On New Horizons In Education 2017 Berlin, 2017

Adherence to treatment, Socio-economic Status and Quality of Life in Patients With End-Stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis
FATMA SEMA BENGİ,BANU İNANÇ,TİMUÇİN AKTAN,HÜSAMETTİN YAZAR (01.09.2016 - 01.09.2016 ),
Yayın Yeri:XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences Rome, Italy, 2016

Sağlıkla İlgili Tutum Ölçeği Güvenirlik Geçerlik Ön Çalışması
FATMA SEMA BENGİ,ESMA FİGEN KARADAYI (01.10.1997 -04.10.1997 ), Yayın Yeri: 33.Ulusal Psikiyatri Kongresi , 1997

ÜNİVERSİTE ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞ ETME TARZLARININ İNCELENMESİ (TOROS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
FATMA SEMA BENGİ,KEREM BEREKETOĞLU (01.11.2018 -03.11.2018 ),
Yayın Yeri: I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu 1. International Mediterranean Symposium, 2018

6. VE 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK MOTİVASYON VE SİBER ZORBALIĞIN İNCELENMESİ
FATMA SEMA BENGİ (21.11.2018 -03.11.2018 ),
Yayın Yeri:I. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu 1. International Mediterranean Symposium BİLDİRİ TAM METİNLERİ KİTABI, 2018

The Relationships Between PTSD, Traumatic Growth and Self-Compassion of Bankers who are Working in the Border Town Kilis, which is Frequently Bombed by ISID: An Experimental Study
FATMA SEMA BENGİ,KAMURAN ELBEYOĞLU,MÜNİR YALÇIN ORTAKALE,YAĞMUR AYDIN (01.09.2016 -04.09.2016 ),
Yayın Yeri:XI. European Conference on Social and Behavioral SciencesRome, Italy , 2016

Ergenlerde Cinsel İşlev Bozukluklarına Yol Açan Etmenler ve Cinsel Mitlerin Araştırılması
GÜRKAN FATMA SEMA (23.04.1999 -30.04.1999 ),
Yayın Yeri: 9.Ulusal Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Kongresi , 1999

Kontakt Granülomun Psikosomatik Yönü Bir Olgu Sunumu
GÜRKAN FATMA SEMA (01.10.1997 -04.10.1997 ),
Yayın Yeri:33. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 1997

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNDE ÖZ ANLAYIŞ İLE İŞE BAĞLI GERGİNLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
FATMA SEMA BENGİ,ŞÜKRAN ÖZTÜRK (26.04.2019 -27.04.2019 ),
Yayın Yeri: 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

The Relationship between Self-Compassion and Depression/Anxiety/Stress Levels of Hemodialysis Patients
FATMA SEMA BENGİ,KAMURAN ELBEYOĞLU,MÜNİR YALÇIN ORTAKALE (17.07.2017 - 19.07.2017 ),
Yayın Yeri :International Conference On New Horizons In Education, Berlin, 2017

"The levels of relationship between municipal employees" mobbing and motivation (Mersin’s Sample)
FATMA SEMA BENGİ,NESLİHAN ÇETİNKAYA (05.09.2018 -07.09.2018 ),
Yayın Yeri: International Association of Social Science Research , 2018

Çocuklar için (10-14 Yaş Grubu) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Kendini Değerlendirme Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması
AYLİN ALAV KANAT,FATMA SEMA BENGİ (21.08.2020 -23.08.2020 ),
Yayın Yeri: 1. ULUSLARARASI BEBEK ÇOCUK ERGEN PSİKOLOJİ KONGRESİ , 2020

Variables that Predict the Theory of Mind
FATMA SEMA BENGİ,SİBEL FURTANA (26.01.2018 -28.01.2018 ),
Yayın Yeri:İNGİLİZCE, 2018

Sosyal Dayanıklılık Üzerine Bir Derleme Çalışması
ÇİLEN DEMİR,KEREM BEREKETOĞLU,FATMA SEMA BENGİ (22.10.2020 -24.10.2020 ),
Yayın Yeri:4. ULUSLARARASI AKDENİZ SEMPOZYUMU, 2020